basilicaannunziata.it Kada se isplaćuje povrat poreza 2017
Feb 1, 2018 — Povrat poreza je više utvrđena uplata predujma poreza i prireza po godišnjem obračunu poreza na dohodak. Povrat poreza isplaćuje se ... Aug 4, 2017 — Porezna uprava kreće s isplatama povrata poreza. Prvi povrat poreza 2017. isplatit će se u petak 04. kolovoza, a kao i prošle godine, ... Aug 4, 2017 — Tijekom cijelog kolovoza građanima će se isplaćivati povrat poreza, potvrđeno je iz Porezne uprave. Kako javlja Hrvatski radio, ... Aug 6, 2018 — Naime, u skladu s odredbama Zakona o porezu na dohodak, građani kojima je u posebnom postupku rješenjem utvrđena razlika za povrat poreza i ... Predujam poreza na dohodak odnosno porez na dohodak nasljedniku se utvrđuje po istom ... Pod odštetom se smatraju i isplate po osnovi osiguranja stvari, ... Aug 1, 2017 — Porezna uprava kreće s isplatama povrata poreza. Prvi povrati isplatit će se u petak 04. kolovoza, a kao i prošle godine, isplate će se ... sije~nja 2017. godine, a odnose se na oporezivanje primitaka iz radnog odnosa. ... porezne obveze, odnosno ostvariti povrat prepla}enog poreza i prireza. ... se utvrđuje drugi dohodak po osnovi povrata doprinosa koji HZMO isplaćuje ... o dohotku i kapitalu iz 2017. godine, a izmjene se odnose na ograničavanje ... Aug 6, 2018 — "Prvi povrati preplaćenog poreza na dohodak i prireza poreza na ... poreza na dohodak za 2017. godinu već se godišnji obračun poreza i ... Jul 26, 2018 — Po podacima Porezne uprave, u 2017. je za ukupno 4.903 porezna obveznika-građana proveden redovni postupak, a za 1.127.056 građana poseban ... Povrat poreza na dohodak se mora isplatiti na redovan račun jer takvo ... preplaćenog poreza na dohodak temeljem godišnjeg obračuna za 2017. krenut će u ... propisivanje načina uspostave uzajamnosti kod povrata PDV-a poreznim ... JLPRS daju učenicima odnosno novčane naknade koje se isplaćuju po toj osnovi ne. Plaćanje zateznih kamata zbog zakašnjelog povrata poreza – Mogućnost smanjenja dugovanih kamata zbog razloga koji se ne mogu pripisati poreznom obvezniku ... Nov 13, 2019 — Povrat razlike između poreza na dohodak od kapitala po odbitku i porezne ... Kad se mirovinskom fondu isplate dividende, imovina mirovinskog ... Feb 3, 2017 — Zakona i ako se ne isplaćuju po posebnim propisima. ... Zakona ostvarila razliku za povrat preplaćenog poreza ili za uplatu manje uplaćenog ... ... dnevnice, prigodne nagrade i ostali izdatci koji se mogu isplatiti radnicima u ... Povrat poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak (Porezna uprava, ... Pretplata na časopis Pravo i porezi broj 12/2017 Prikaži sažetke. E-izdanje 56,50 kn ... Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava. Osobni odbitak za djecu olakšica je u sustavu poreza na dohodak kojom se umanjuje ... odbitka za djecu u 2017. procijenjena je na približno 2 mlrd. kuna, ... Povrat poreza maloljetnicima po osnovi kamata na štednju u posebnom postupku ... Isplata povrata poreza na dohodak po godišnjoj prijavi poreza na dohodak ... Apr 22, 2021 — Prve procjena Porezne uprave govore da će povrat biti oko dva milijuna ... Umanjenje se nije ostvarivalo kroz mjesečne isplate plaće tijekom ... Najviša porezna stopa iznosi 45 %. Ako vam banka u Njemačkoj isplaćuje dohodak od kapitala, npr. kamate, na to se također obračunavaju porezi. drugi dopust za koji se isplaćuje naknada na teret obveznih osiguranja ... Pravilnika o porezu na dohodak (NN 10/2017) radnik koji ostvaruje dohodak od. May 8, 2021 — Povrat poreza je negotovinski na tekući ili žiro-račun otvoren kod poslovne banke, a iznimno, povrat će se isplatiti u gotovom novcu za ... Dec 31, 2017 — razliku više plaćenog poreza i prireza daje zahtjev za povrat ... lja se pregled mjesečnih isplata plaća do 11. mjeseca 2017. i obra-. Aug 1, 2017 — Porezna uprava kreće s isplatama povrata poreza. Prvi povrati isplatit će se u petak 04. kolovoza, a kao i prošle godine, isplate će se ... Na slici je crvenom bojom označen period u kojem nije bilo isplate jer je djelatnik bio na bolovanju na teret HZZO radi čega će doći do povrata poreza i ... Međutim, nakon isplate dividende iz ovog "drugog prihoda", dioničaru se isplaćuje povrat poreza u iznosu između 6/7 i 5/7 poreza koji je platila malteška ... Porezna uprava dosad je isplatila 319,76 milijuna kuna povrata poreza na račune 320,578 poreznih obveznika, a isplata će se nastaviti tijekom kolovoza. Jun 10, 2020 — Iznimno, povrat više uplaćenog poreza i prireza porezu na dohodak može se isplatiti u gotovu novcu za porezne obveznike koji nemaju otvoren ... Sep 17, 2020 — propisan način uspostave uzajamnosti kod povrata PDV-a poreznim ... učenicima odnosno novčane naknade koje se isplaćuju po toj osnovi ne ... Nov 9, 2021 — zatezne kamate na porez na dohodak na plaće za razdoblje od 1. siječnja 2017. porezna obilježja zateznih kamata koje se isplaćuju radniku Aug 1, 2019 — Ministar financija Zdravko Marić najavio je da će Porezna uprava od 1. kolovoza započeti s povratom poreza na dohodak građanima, od kojih bi ... Ministar financija Zdravko Marić najavio je da isplata povrata poreza započinje ... će dobiti svi porezni obveznici, a prvi povrati očekuju se u kolovozu. Povrat poreza počinje se isplaćivati 6. kolovoza te bi velika većina novca, ... Porezna uprava utvrdila je godišnju obvezu poreza na dohodak za 2017. < Stope poreza na dohodak i osobni odbici. < Potpomognuta područja. < Oznake na nalozima za isplatu neto primitaka. < Doprinosi za obvezna osiguranja. Jul 26, 2018 — Povrat poreza počinje se isplaćivati 6. kolovoza te bi velika većina ... Po podacima Porezne uprave, u 2017. je za ukupno 4.903 porezna ... Dec 9, 2019 — Porezna uprava će po isteku godine putem godišnjeg obračuna izvršiti povrat uplaćenog iznosa poreza na dohodak od nesamostalnog rada ... S današnjim danom kreću prve isplate povrata poreza osobama mlađim od 30 godina ... Povrat poreza ove godine započet će se isplaćivati u lipnju! Međutim, smatrat će se da je radniku osigurana prehrana na teret poslodavca koja umanjuje ... Prema novim odredbama povrat preplaćenog poreza nerezidentima, ... Aug 1, 2017 — Porezna uprava kreće s isplatama povrata poreza. Prvi povrati isplatit će se u petak 4. kolovoza, a kao i prošle godine, isplate će se ...

Bing Google