basilicaannunziata.it Popust na jednokratno plaćanje vodnog doprinosa
Vodni doprinos se plaća na gradnju građevina za koje se zahtjev za izdavanje ... Vodni doprinos plaća se jednokratno, u roku do 30 dana od dana donošenja ... Komunalni doprinos se plaća nakon legalizacije odnosno Rješenja o izvedenom stanju. Jednokratno sa popustom ili obročno uz mogući poček od godinu dana. Feb 26, 2019 — plaćanja komunalnog doprinosa, opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u ... (1) Komunalni doprinos se plaća jednokratno u roku od 15 dana od ... za jednokratno plaćanje cjelokupnog iznosa odobrava se popust u ... Dec 17, 2018 — II. UTVRĐIVANJE KOMUNALNOG DOPRINOSA. Članak 4. Komunalni doprinos se ... 1. zone u Općini Sukošan za plaćanje komunalnog doprinosa ... Komunalni doprinos plaća se jednokratno u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja o. Cijene komunalnog doprinosa u skladu s Odlukom o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Grada ... POPUSTI KOD LEGALIZACIJE: 15% JEDNOKRATNO PLAĆANJE. Dec 17, 2018 — podatke o obvezniku plaćanja komunalnog doprinosa, ... Komunalni doprinos plaća se u korist Proračuna Grada Dubrovnika i to jednokratno u ... ... komunalnog doprinosa za stambenu zgradu izgrađenu ... popust od 10%, kao i popust od 25% za jednokratno plaćanje, slijedom čega mu je komunalni doprinos ... Jan 30, 2019 — -područja zona za plaćanje komunalnog doprinosa u Općini ... ima pravo na jednokratni popust u iznosu od 50% iznosa komunalnog doprinosa za ... Mar 13, 2018 — Subotica. Način plaćanja komunalnog doprinosa : • za jednokratno plaćanje cjelokupnog iznosa odobrava se popust u iznosu od 20%. plaćanja komunalnog doprinosa, pogodnosti u odnosu na vrstu građevine, ... Obveznik komunalnog doprinosa koji komunalni doprinos plaća jednokratnom uplatom,. komunalnog doprinosa. (3) Na jednokratno plaćanje u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada odobrava se popust od 15 % na visinu obračunatog ... Jan 24, 2019 — 3. način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa; ... popusta kao i iznos komunalnog doprinosa s obračunatim popustom. (1) Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa je vlasnik zemljišta na kojem ... (2) Kod jednokratnog plaćanja komunalnog doprinosa obvezniku se odobrava popust ... Dec 14, 2018 — (3) Kod jednokratnog plaćanja komunalnog doprinosa izvršenog u roku iz stavka 1. i 2. ovoga članka, obvezniku se odobrava popust od 10 % na ... Dec 3, 2018 — Kod jednokratnog plaćanja komunalnog doprinosa izvršene u roku iz stavka 1.ovog članka, obvezniku se odobrava popust od 10% na visinu ... NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA. Članak 7. Komunalni doprinos obveznik plaća jednokratno na poslovni račun Grada Krka. zone na području Općine Tinjan za plaćanje komunalnog doprinosa, ... od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu, s time da na jednokratno plaćanje. doprinosa i ostala pitanja važna za plaćanje komunalnog doprinosa. ... Komunalni doprinos plaća se jednokratno u roku od 15 dana od dana donošenja rješenja ... Komunalni doprinos je prihod proračuna Grada, a koristi se za financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture. Tko je obveznik plaćanja komunalnog ... Komunalni doprinos je prihod proračuna Grada, a koristi se za financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture. Tko je obveznik plaćanja komunalnog ... ZKG-a propisano je da se zone u jedinici lokalne samouprave za plaćanje komunalnog doprinosa određuju s obzirom na uređenost i opremljenost zone komunalnom ... Nov 28, 2018 — zone u Općini Podstrana za plaćanje komunalnog doprinosa ... 86/12, 143/13, 65/17) odobrava se popust od 25% na jednokratno plaćanje ... investitora, komunalni doprinos plaćaju u jednakim ... rokovi za plaćanje komunalnog doprinosa po vrsti ... jednokratno pravo na popust u visini 25% od. područja zona za plaćanje komunalnog doprinosa u Općini Preko ... komunalni doprinos jednokratno ili u 12 jednakih mjesečnih obroka u roku od godine dana od. Ovom Odlukom utvrđuju se zone za plaćanje komunalnog doprinosa na području ... (1) Komunalni doprinos može se platiti jednokratno ili obročnom otplatom o ... (6) Ako se komunalni doprinos plaća jednokratno, plaća se uz popust od 10%. (7) Obveznik komunalnog doprinosa ima pravo na popust iz stavka 6. ukoliko iznos ... odjel. Komunalni doprinos plaća se jednokratno. Za jednokratnu uplatu cjelokupnog iznosa komunalnog doprinosa odobrava se popust od 10%. Članak 11. Komunalni doprinos plaća se jednokratno u roku 15 dana od dana izvršnosti ... Propuštanjem plaćanja cjelokupnog iznosa komunalnog doprinosa s popustom u ... Kod jednokratnog plaćanja komunalnog doprinosa izvršenog u roku iz stavka 1. ovoga članka, obvezniku se odobrava popust od 10% na iznos utvrđenog komunalnog ... Rok za jednokratno plaćanje naknade, odnosno kod obročne otplate rok plaćanja ... u pravilu, prema obujmu zgrade kao i za obračun komunalnog doprinosa, ... Obvezniku plaćanja komunalnog doprinosa koji komunalni doprinos plaća jednokratno i u cijelosti, odobrava se 30% popusta na utvrđeni iznos komunalnog ... Nov 7, 2018 — Iznimno kod jednokratne uplate bez odgode početka plaćanja komunalnog doprinosa za gradnju građevina obvezniku se odobrava popust od 25% na ... način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa, ... (2) Za jednokratno plaćanje komunalnog doprinosa odobrava se popust u visini 10 % od ukupno utvrđene ... područja zona za plaćanje komunalnog doprinosa u Gradu Sinju, ... (3) Kod jednokratnog plaćanja komunalnog doprinosa obvezniku se odobrava popust od 10%. potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa na području Grada Poreča –. Parenzo. Članak 2. ... Komunalni doprinos plaća se jednokratno. područja zona za plaćanje komunalnog doprinosa u Općini Brtonigla – Verteneglio, ... e se odobriti popust od 50% , za jednokratno kao i za obro. Jan 1, 2019 — Ovom Odlukom utvrđuje se obveza plaćanja komunalnog doprinosa na području ... doprinosa za nezakonito izgrađene zgrade odobrava se popust. a) područja zone u gradu za plaćanje komunalnog doprinosa ovisno o pogodnosti položaja određenog područja i ... prava na popust za jednokratno plaćanje. vrijednost komunalnog doprinosa, način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa, ... Komunalni doprinos ohvez11ik plaća jednokratno na poslovni račun Općine ...

Bing Google