basilicaannunziata.it što je zajedničko kućanstvo
Jun 13, 2018 — Zajedničko kućanstvo – članovima zajedničkog kućanstva smatraju se sve osobe, bez obzira na srodstvo, koje zajedno stanuju na istoj adresi ... b) zajedničko kućanstvo je svaka zajednica osoba, bez obzira na srodstvo, koje zajedno stanuju na istoj adresi prebivališta u stambenom prostoru s ... Apr 26, 2013 — Zajedničko kućanstvo – članovima zajedničkog kućanstva, u smislu ovoga Pravilnika, smatraju se sve osobe, bez obzira na srodstvo, ... Ministarstvu unutarnjih poslova, Policijskoj upravi brodsko-posavskoj od 8. studenog 2019. navela da živi u zajedničkom kućanstvu s ocem S. S. i majkom R. S ... Upoznat sam da zajedničko kućanstvo čine bračni drugovi, izvanbračni drugovi, djeca i drugi srodnici ili druga zajednica osoba koji zajedno žive i ... ulica i kućni broj, mjesto, poštanski broj izjavljujem da živim u zajedničkom kućanstvu sa sljedećim osobama: IME I PREZIME ČLANA ZAJEDNIČKOG. KUĆANSTVA. ... zajednički snose troškove i zadovoljavaju potrebe zajedničkog života. Članom kućanstva smatra se i dijete koje ne živi u istom stambenom prostoru s ... izjavljujem i vlastoručnim potpisom potvrđujem da živim u zajedničkom kućanstvu sa sljedećim osobama: IME I PREZIME. ČLANA ZAJEDNIČKOG. KUĆANSTVA. Stoga, ako Vaš sin vodi izdvojeno kućanstvo, u smislu da samostalno sa svojom ženom i djetetom privređuje i troši stečene prihode, tada isti ne čini zajedničko ... O ČLANOVIMA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA. kojom ja ... izjavljujem i vlastoručnim potpisom potvrđujem da živim u zajedničkom kućanstvu sa sljedećim osobama: ... izjavljujem i vlastoručnim potpisom potvrđujem da živim u zajedničkom kućanstvu sa slijedećim osobama: RB Ime i prezime člana zajedničkog kućanstva. IZJAVA O ČLANOVIMA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA. Radi ostvarivanja prava na stipendiju Sveučilišta u Zadru sukladno Pravilniku o dodjeli. Kućanstvo (u hrv. literaturi se javlja često i raširen srbizam domaćinstvo; ne poistovjećivati sa suprotnoznačnicom pojmu gostovanje) u ekonomskom smislu ... IZJAVA O ČLANOVIMA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA. Radi ostvarivanja prava na državnu stipendiju sukladno Pravilniku o stipendiranju studenata - pripadnika hrvatskog ... by R First-Dilić · 1976 · Cited by 4 — je bilo prošireno na zajedničko ili skupno življenje.4. Činjenica zajedničkog ili skupnog življenja ne mora se, međutim, odnositi samo na »obitelj«. Povi. Upoznat/a sam da zajedničko kućanstvo čine bračni drugovi, izvanbračni drugovi, djeca i drugi srodnici ili druga zajednica osoba koji zajedno žive i ... IZJAVA O ČLANOVIMA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA va. Radi ostvarivanja prava na stipendiju - potporu koju Sveučilište Sjever dodjeljuje svojim redovitim. IZJAVA O ČLANOVIMA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA. Radi ostvarivanja prava na jednokratnu pomoć koju Sveučilište Jurja Dobrile u Puli dodjeljuje svojim redovitim ... Zajedničko kućanstvo čine bračni drugovi, izvanbračni drugovi i djeca koji zajedno žive, privređuju, odnosno ostvaruju prihode na drugi način i troše ih zajedno ... IZJAVA O ČLANOVIMA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA U SVRHU OSTVARENJA PRAVA NA UČENIČKU / STUDENTSKU STIPENDIJU GRADA KRAPINE U ŠKOLSKOJ / AKADEMSKOJ GODINI 2018. U prilogu dostavljam izjavu o članovima zajedničkog kućanstva. ... Upoznat/a sam da zajedničko kućanstvo čine bračni drugovi, izvanbračni drugovi, ... IZJAVA O BROJU ČLANOVIMA. ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA. Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da živim u zajedničkom kućanstvu sa sljedećim osobama: ... (ime i prezime podnositelja izjave ). (adresa). (OIB). (telefon - mobitel). IZJAVA O ČLANOVIMA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA. Izjavu podnosim radi: ... IZJAVA O ČLANOVIMA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA. Radi ostvarivanja prava na državnu stipendiju u kategoriji P sukladno članku 6. stavku 4. podstavku. IZJAVA O PREBIVALIŠTU I ČLANOVIMA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA. Radi ostvarivanja prava na sudjelovanje u punoj mjesečnoj cijeni programa sukladno Odluci o ... IZJAVA O ČLANOVIMA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA. Radi ostvarivanja prava na studentsku stipendiju Grada Pakraca, pod kaznenom i materijalnom. (upisati sve članove kućanstva). Prihvaćanjem ove Izjave smatra se da slobodno i izričito dajete privolu za prikupljanje i daljnju obradu Vaših osobnih. IZJAVA O ČLANOVIMA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA. Za pedagošku 2020./2021. godinu. Na temelju Pravilnika upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga ... IZJAVA. o zajedničkom kućanstvu. Izjavljujem da zajedničko kućanstvo čine: Ime i prezime, OIB, datum rođenja, srodstvo, status osobe*. Jan 13, 2020 — tehničke značajke za stavke zajedničke za nekoliko skupova podataka. Zemlje EU-a moraju početi prenositi podatke Komisiji (Eurostat) u skladu s ... IZJAVA O ČLANOVIMA ZAJEDNIČKOG DOMAĆINSTVA. Radi ostvarivanja prava na stipendiju studentima Općine Kukljica pod kaznenom i materijalnom odgovornošću dajem ... (1) Sigurnosnu mjeru udaljenja iz zajedničkog kućanstva sud može izreći počinitelju kaznenog djela nasilja prema osobi s kojom živi u zajedničkom kućanstvu ... Izjavljujem: pod kaznenom i materijalnom odgovornošću i svojim vlastoručnim potpisom potvrđujem da živim u zajedničkom kućanstvu sa sljedećim osobama:. Ponekad se pojmovi obitelji i kućanstva pogrješno poistovjećuju. ... Prvim se nazivom naglašava srodstvo članova zajednice, a drugim zajedničko stanovanje. May 17, 2016 — Da bi to bilo moguće, potrebno je u sklopu obrasca za prijavu popuniti izjavu o zajedničkom kućanstvu. – Pod zajedničkim kućanstvom ... IME I PREZIME. ČLANA ZAJEDNIČKOG. KUĆANSTVA. SRODSTVO S PODNOSITELJEM ZAHTJEVA, DATUM. ROĐENJA. OIB, ADRESA PREBIVALIŠTA, VRSTA PRIHODA. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA. Potpisivanjem ovog Obrasca dobrovoljno i izričito dajete suglasnost Gradu Zlataru za prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka ... Prihodima kućanstva smatraju se prihodi utvrđeni sukladno važećem Zakonu o socijalnoj skrbi (sva novčana sredstva ostvarena po osnovi rada, mirovine, ... IZJAVA O ČLANOVIMA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA. U svrhu prijave na natječaj za dodjelu stipendija Grada Dugog Sela za šk./god. 2021. IZJAVA O ČLANOVIMA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA. Radi ostvarivanja prava na stipendiju Grada Visa („Službeni glasnik Grada Visa“, br. 06/13 i.

Bing Google